nonstop na tel: 603 426 605 nebo 731 510 302

Doprava: Odvoz odpadu, Odvoz suti, Kontejnery

V rámci našich služeb jsme rovněž schopni zajistit odvoz odpadu a nákladní dopravu materiálu. Nabízíme dopravu stavebního materiálu, lešení, dále dřeva, případně různých materiálů sypkých, jako jsou zeminy.

Nákladní doprava

Při stavbě nebo naopak rekonstrukci, ať se týká domu či zahrady má rozhodně své opodstatnění povolání profesionálů, kteří disponují příslušnou technikou. Řešení situace svépomocí může celý proces neúměrně zdržet, navíc se jedná i o nákladné řešení z hlediska finančního, jestliže nemáte možnost využít vlastní techniku. Typickým příkladem může být doprava zemin a sypkých materiálů v rámci terénních úprav, jež je bez příslušného vybavení úkonem velmi náročným.

Díky našemu vozovému parku se dokážeme postarat o přepravu nákladu o celkové hmotnosti až 13 tun. A to včetně dopravy palet, případně materiálu, který má atypické rozměry. V případě nepřízně počasí můžeme převážený materiál chránit i zakrytím svrchní plachtou.

Všechna naše vozidla jsou v perfektním technickém stavu a procházejí pravidelnou údržbou, navíc pravidelně svoje technologické zázemí modernizujeme, abychom mohli vyhovět požadavkům na využití autodopravy u maximálně širokého spektra zákazníků, nevyjímaje ani klientelu firemní.

Kromě toho poskytujeme i nákladní autodopravu nejen běžně po městě, ale i do míst, která jsou díky náročnému terénu obtížněji přístupná.

Kontejnerová doprava

Zároveň zaštiťujeme i služby z oblasti odpadového hospodářství včetně následné likvidace. Jestliže tak potřebujete po demolici například zlikvidovat suť nebo jiný libovolný stavební odpad, stačí zadat požadavek na přistavení kontejneru.

Umožňujeme pronájem máloobjemových i velkoobjemových kontejnerových van od 3 do 12m³. Celkem máme k dispozici hned 40 kontejnerů o různých velikostech, a to včetně takových, které jsou vhodné i na umístění do zúžených prostor, jako jsou chodníky či průjezdy. V rámci každé naší zakázky dbáme na spolehlivost, ekonomičnost, maximální úsporu času a samozřejmě také bezpečnost všech zúčastněných.

Proč autodoprava s námi

Trváme tak i na zodpovědném přístupu veškerých našich zaměstnanců, což se netýká samozřejmě výlučně řidičů. Náš zákazník je pro nás důležitý od prvního okamžiku, zásadní je již dojem vyplývající z telefonického nebo e-mailového sjednání objednávky. Stojí za námi více než 25 let zkušeností a mnoho úspěšně realizovaných zakázek.

Během této doby jsme své působení rozšířili na Prahu i vzdálenější okolí. Samozřejmě usilujeme nejenom o to, aby se okruh spokojených zákazníků dále zvětšoval, ale také abychom neztratili důvěru těch stávajících.


Ceník

 TYP  POPIS  Kč/Km  Kč/hod
MAN TGS 26.440 6×6 S3 sklápěčka 40,-Kč 900,-Kč
Avia D90 D120 Kontejner od 3m³  do 12 m3 28,-Kč 600,-Kč
Tatra 815 sklápěčka objem 8 m3 40,-Kč 650,-Kč
Scania R 400 LA6x2 / 4MNA sklápěcí návěs (až 35t materiálu) 40,-Kč až 50,-Kč 1000,-Kč

Autodoprava

TYP Frakce Kč / m3
písky 340,-Kč
štěrky 4/8 | 8/16 | 16 / 32mm domluva dle množství
štěrky 0/4 | 0 / 32mm domluva dle množství
kompostovaná zemina (zahradní) 500,-Kč
mulčovací kůra 670,-Kč

Kontejnery

 Obsah kontejneru  Objem  Kč/+DPH 21%
suť/beton 3,5 m3  1800,-Kč
zemina 3,5 m3  1500,-Kč
suť/beton 6 m3  3000,-Kč
zemina 6 m3  2500,-Kč
odpad 3,5 m3  2950,-Kč
odpad 6 m3  3600,-Kč
odpad 11,4 m3  4600,-Kč
biologický odpad (větve,listí,tráva) 3,5 m3  1400,-Kč
biologický odpad (větve,listí,tráva) 6 m3  1700,-Kč
biologický odpad (větve,listí,tráva) 11,4 m3  2700,-Kč
dřevo (bez suti a odpadu) 3,5 m3  2000,-Kč
dřevo (bez suti a odpadu) 6 m3  2500,-Kč
dřevo (bez suti a odpadu) 11,4 m3  2900,-Kč

Ceník se mění dle aktuální nabídky
pro stálé zákazníky a delší akce ceny dohodou
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%


nonstop na tel: 603 426 605 nebo 731 510 302